गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

हाइलाइटहरू

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि आशय पत्रको सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना || बढुवा सूचना नं. २४/२०८०-८१, प्रदेश वन सेवा/जनरल फरेष्ट्री समूह/वरिष्ठ वन अधिकृत/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम || बढुवा सूचना नं. २३/२०८०-८१, प्रदेश प्रशासन सेवा/प्रशासन समूह/उपसचिव/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम || बढुवा सूचना नं. २२-२४/२०७९-८०, प्रदेश प्रशासन सेवा. ‍पाँचौ तह (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम || बढुवा सूचना नं. ९/२०७९-८०, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा/हे.इ. समूह/जनस्वास्थ्य प्रशासक/नवौं तह (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन) सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम ||

माननीय मुख्यमन्त्री

सुरेन्द्रराज पाण्डे

माननीय मन्त्री (मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता)

सरस्वती अर्याल तिवारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

प्रमुख सचिव

लक्ष्मी कुमारी बस्‍नेत

प्रवक्ता

प्रवीण ढकाल

dhakalismp4@gmail.com

सूचना अधिकारी

राजन भट्टराई

bhattarai30rajan@yahoo.com