गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

हाइलाइटहरू

बढुवा सूचना नं. ७६ र ७७/२०८०-८१, स्थानीय प्रशासन सेवा/सातौं तह (कार्यक्षमता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम || बढुवा सूचना नं. ७३, ७४ र ७५/२०८०-८१, स्थानीय प्रशासन सेवा/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम || बढुवा सूचना नं. ५९ र ६४/२०८०-८१, स्थानीय शिक्षा सेवा/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यक्षमता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम || बढुवा सूचना नं. ५७, ५८, ६१, ६२, ६३/२०८०-८१, स्थानीय कृषि सेवा/सातौं तह (ज्येष्ठता र कार्यक्षमता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम || बढुवा सूचना नं. ६०/२०८०-८१, स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा/सातौं तह (कार्यक्षमता) को सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताक्रम ||

माननीय मुख्यमन्त्री

खगराज अधिकारी

माननीय मन्त्री (मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता)

सिताकुमारी सुन्दास

प्रमुख सचिव

लक्ष्मी कुमारी बस्‍नेत

प्रवक्ता

प्रवीण ढकाल

dhakalismp4@gmail.com

सूचना अधिकारी

राजन भट्टराई

bhattarai30rajan@yahoo.com