गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु


Khagaraj  Adhikari
माननीय मुख्यमन्त्री
खगराज अधिकारी
देखी - सम्म

Krishna Chandra Nepali Pokharel
माननीय मुख्यमन्त्री
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल
देखी - सम्म

Prithvi Subba Gurung
माननीय मुख्यमन्त्री
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
देखी - सम्म