गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुको विवरण


 

प्रदेश सरकारका सचिवहरुको विवरणः

सि.नं.

मन्त्रालय

पद

नाम

सम्पर्क नम्बर

इमेल

मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रमुख सचिव

श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेत

९८५६००४४४४

laxmi.basnet@nepal.gov.np

मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सचिव

 श्री तिर्थराज भट्टराई

९८५११८१८८४

tirtharajbhattarai77@gmail.com

मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सचिव

श्री यमुना प्रधान

९८५६०६७८५१

ocmcm.gandaki@gmail.com

मुख्यमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

सचिव (कानून)

श्री शम्भुराज रेग्मी

९८५७६६४३८९

shambhurajregmi@yahoo.com

आर्थिक मामिला मन्त्रालय

सचिव

श्री बलराम रिज्याल

९८५६०५३८८०

mof@gandaki.gov.np

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सचिव

(उद्योग तथा पर्यटन)

श्री कुमान सिंह गुरुङ

९८५६०१७२०३

moticsgandaki@gmail.com

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सचिव

(वन तथा वातावरण)

डा. रामचन्द्र कंडेल

९८५६०८९१७७

 rckandel06@gmail.com

ऊर्जा, जलस्रोत तथा  खानेपानी मन्त्रालय

सचिव

 

श्री गणेशराज वस्ती

९८६३९१४८७४

moewrws.gandaki@gmail.com

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

सचिव

श्री सहदेव प्रसाद हुमागाई

९८५६०७७७०९

secretarymolmacgandaki@gmail.com

१०

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

सचिव

श्री शंकर प्रसाद पण्डित

९८५६००१४४६

 

secretary.mopid@gandaki.gov.np

११

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य  मन्त्रालय

सचिव (सामाजिक विकास)

श्री प्रकाश पौडेल

९८५६०६७९१५

ministrysocialdevpkr@gmail.com

१२

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य  मन्त्रालय

सचिव (स्वास्थ्य)

डा. श्री विनोद विन्दु शर्मा

९८५६०३३९३३

 

 bs819534@gmail.com

 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 सि.नं.

 पद

नामथर

 सम्पर्क नम्बर

 इमेल

 १

 सचिव

 श्री सेवन्त राज दाहाल

  ९८४१५५४४३९

pradeshpramukh4@gmail.com

 

प्रदेश सभा सचिवालय

 सि.नं.

 पद

 नामथर

 सम्पर्क नम्बर

 इमेल

 १

 सचिव

 श्री हरिराज पोखरेल

 ९८५६०११८४१

 pokhrelhariraj2@gmail.com

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 सि.नं.

पद

 नामथर

 सम्पर्क नम्बर

 इमेल

 १

 सचिव

श्री ऋषिराम तिवारी

 ९८४१३५१५३४

 gandakipsc2076@gmail.com