गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मन्त्रिपरिषद् समितिका निर्णयहरु


  • कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
जम्मा ० मा १ देखि ० सम्म