ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार तथा अन्य पदमा नियुक्त पदाधिकारीहरु

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार तथा अन्य पदमा नियुक्त पदाधिकारीहरु

क्र.सं.

पद

नामथर

सम्पर्क नं.

राजनीतिक सल्लाहकार 

श्री खड्ग बहादुर कमाल

९८५५०६५६०३

प्रेस संयोजक

श्री भरत कोइराला

९८५६०२८९४७