ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

तनहूॅ,दमौलीमा भएको आगलागी सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती 2078।11।22

तनहूॅ,दमौलीमा भएको आगलागी सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती 2078।11।22तनहूॅ,दमौलीमा भएको आगलागी सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती 2078।11।22

Download: तनहूॅ,दमौलीमा भएको आगलागी सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती 2078।11।22