ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

स्टूडियो सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना