ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी वोलपत्र आह्वनको सूचना