ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

व्यवसायी जीवन रक्षा कोष कर्जा सम्बन्धी विज्ञप्ती