माननीय मुख्यमन्त्री

पृथ्वी सुब्बा गुरूङ

माननीय मुख्यमन्त्री

थप जानकारी   |   सन्देश

मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता

रामशरण बस्नेत

माननीय मन्त्री
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रमुख सचिव

लक्ष्मीराम पौडेल

प्रमुख सचिव

थप जानकारी

सूचना अधिकारी

ओम कुमार श्रेष्ठ

उपसचिव
मोबाइल: 9856011847
ईमेलः okstha@gmail.com
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
मिति २०७५।५।२७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७५।५।२० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७५।५।१३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७५।५।६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७५।४।३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

सबै हेर्नुहोस् ।

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
मिति २०७५।१।६ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७४।१२।९ गतेको सचिव बैठकको निर्णय सचिव बैठकका निर्णयहरु
विभिन्न मितिमा बसेका सचिव बैठकका निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु