Icon

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूह ६ र ७ औँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Sep 18, 2019

Icon

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवा भेटेरिनरी र ला.पो.डे.डे. समूहका चौथो, पाँचौ र छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Sep 12, 2019

LIVE: माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू हेलो मुख्यमन्त्री कक्षबाट २०७६-०५-३१ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म

Sep 12, 2019

Icon

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा रेडियोग्राफी समूह पाँचौ छैठौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Sep 12, 2019

Icon

यस प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल कृषि सेवाका चौथो, पाँचौ र छैटौँ तहका कर्मचारीहरुको पदस्थापना विवरण

Aug 27, 2019

सबै हेर्नुहोस् ।

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
मिति २०७६-०५-२५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७६।०५।०४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७६।०४।२६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७६।०३।२५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु
मिति २०७६।०३।१८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

सबै हेर्नुहोस् ।

नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
नाम/शिर्षक विषय डाउनलोड
मिति २०७५/११/०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५/१०/०६ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०९।१० गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०८।०५ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु
मिति २०७५।०७।१३ गतेको सचिव बैठकको निर्णयहरु सचिव बैठकका निर्णयहरु

सबै हेर्नुहोस् ।

प्रवक्ता

झलकराम सुवेदी

उपसचिव , रा.प.द्वितीय
मोबाइल: ९८५६०३६८८८
ईमेलः subedijrs@gmail.com
सूचना अधिकारी

बिकाश थापा मगर

शाखा अधिकृत , अधिकृत साताै‌ं
मोबाइल: 9856011847
ईमेलः bkstm21@gmail.com