ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रम