गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

रञ्जिता सुवेदी अर्याल
व्यक्तिगत विवरण
नाम रञ्जिता सुवेदी अर्याल
पद कार्यालय सहयोगी
मोवाइल 9846237335
ईमेल: aryalranju61@gmail.com