गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

सावित्रा पौडेल
व्यक्तिगत विवरण
नाम सावित्रा पौडेल
पद नायब सुब्बा
मोवाइल 9856044655
ईमेल: snjpdl@gmail.com