गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

लिलाकुमारी गुरुङ
व्यक्तिगत विवरण
नाम लिलाकुमारी गुरुङ
पद कार्यालय सहयोगी
मोवाइल 9816653837
ईमेल: -