गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

बिकाश थापा मगर
व्यक्तिगत विवरण
नाम बिकाश थापा मगर
पद शाखा अधिकृत
मोवाइल 9856011847
ईमेल: info.ocmcm.gandaki@gmail.com