गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

सज्जन भूर्त्याल
व्यक्तिगत विवरण
नाम सज्जन भूर्त्याल
पद सहायक
मोवाइल 9856080111
ईमेल: sajjanbhurtyal1@gmail.com