गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

भागीराम ‌ओली
व्यक्तिगत विवरण
नाम भागीराम ‌ओली
पद कार्यालय सहयोगी
मोवाइल 9846363024
ईमेल: -