गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

सिता पराजुली
व्यक्तिगत विवरण
नाम सिता पराजुली
पद कार्यालय सहयोगी
मोवाइल 9863796146
ईमेल: -