गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

राजन भट्टराई
व्यक्तिगत विवरण
नाम राजन भट्टराई
पद उपसचिव
मोवाइल 9856011847
ईमेल: bhattarai30rajan@yahoo.com