गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

सन्दिप ढुङ्गाना
व्यक्तिगत विवरण
नाम सन्दिप ढुङ्गाना
पद शाखा अधिकृत
मोवाइल 9856080985
ईमेल: sandipdhungana@gmail.com