गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

कबिता पराजुली
व्यक्तिगत विवरण
नाम कबिता पराजुली
पद कार्यालय सहयोगी
मोवाइल 9867667931
ईमेल: kabitaparajuli091@gmail.com