गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

ऋषिराम गुरुङ
व्यक्तिगत विवरण
नाम ऋषिराम गुरुङ
पद सवारी चालक
मोवाइल 9869147648
ईमेल: -