ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८