ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

स्थानीय तहमा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७