ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्मा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनु भएको शुभकामना