ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

रा.यो.आ. को प्रदेश स्तरीय परामर्श बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धी दोश्रो पत्र