गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

संस्कृतिक प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय र प्रादेशिक पुरस्कार सम्बन्धी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको सूचनाDownload: संस्कृतिक प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय र प्रादेशिक पुरस्कार सम्बन्धी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयको सूचना