ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

१५ औं योजनाको आधारपत्रको बारेमा राय संकलन गर्ने सम्बन्धी पत्र