ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

दोश्रो गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को वैठकमा विज्ञहरूको प्रस्तुतिको अभिलेख