ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष अवधारणा पत्र सम्बन्धी म्याद थप सूचना

नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष अवधारणा पत्र सम्बन्धी म्याद थप सूचनानव-प्रवर्तन साझेदारी कोष अवधारणा पत्र सम्बन्धी म्याद थप सूचना

Download: नव-प्रवर्तन साझेदारी कोष अवधारणा पत्र सम्बन्धी म्याद थप सूचना