गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मिति २०८० असार १५ गते पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको १७ बुँदे साझा पत्रमिति २०८० असार १५ गते पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको १७ बुँदे साझा पत्र

Download: मिति २०८० असार १५ गते पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको १७ बुँदे साझा पत्र