गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा दिनु भएको शुभकामना सन्देशDownload: माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा दिनु भएको शुभकामना सन्देश