गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा दिन भएको शुभकामना


| हाइलाइटहरू


Download: माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा दिन भएको शुभकामना