गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामनाDownload: माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना