ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामनाDownload: माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना