गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनामुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Download: मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना