गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

नेपालीहरुको महत्वपूर्ण साँस्कृतिक पर्व महाशिवरात्री,२०७६ को पावन अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।Download: नेपालीहरुको महत्वपूर्ण साँस्कृतिक पर्व महाशिवरात्री,२०७६ को पावन अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।