ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

नेपालीहरुको महत्वपूर्ण साँस्कृतिक पर्व महाशिवरात्री,२०७६ को पावन अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।

नेपालीहरुको महत्वपूर्ण साँस्कृतिक पर्व महाशिवरात्री,२०७६ को पावन अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।Download: नेपालीहरुको महत्वपूर्ण साँस्कृतिक पर्व महाशिवरात्री,२०७६ को पावन अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।