ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

फागु पूर्णिमा (होली) पर्व २०७८ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।

फागु पूर्णिमा (होली) पर्व २०७८ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।फागु पूर्णिमा (होली) पर्व २०७८ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।

Download: फागु पूर्णिमा (होली) पर्व २०७८ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको शुभकामना सन्देश।