ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको सम्बन्धमा