ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

मिति २०७४।११।०४ गते बसको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय

मिति २०७४।११।०४ गते बसको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय२०७४ फागुन ४ गते बसको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरु

Download: मिति २०७४।११।०४ गते बसको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय