ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट उद्यमी/व्यवसायीहरुले कर्जा माग गर्दा दिने निवेदनको ढाँचा

व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट उद्यमी/व्यवसायीहरुले कर्जा माग गर्दा दिने निवेदनको ढाँचाव्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट उद्यमी/व्यवसायीहरुले कर्जा माग गर्दा दिने निवेदनको ढाँचा

Download: व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट उद्यमी/व्यवसायीहरुले कर्जा माग गर्दा दिने निवेदनको ढाँचा