ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको आवेदन आह्वान गरिएको सूचना