ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

विश्व सिमसार दिवस २०७७ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुभएको शुभकामना

विश्व सिमसार दिवस २०७७ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुभएको शुभकामनाविश्व सिमसार दिवस २०७७ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुभएको शुभकामना

Download: विश्व सिमसार दिवस २०७७ को अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुभएको शुभकामना