ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सूचना

राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सूचनाराजपत्र अनङ्कित तथा सहायक तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सूचना

Download: राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक तहका कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सूचना