ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पुरस्कार सम्बन्धी सूचना