गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले जारी गर्नु भएकाे शुभकामना सन्देशअसार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले जारी गर्नु भएकाे शुभकामना सन्देश

Download: असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले जारी गर्नु भएकाे शुभकामना सन्देश