गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मिति २०८०-०२-२१, ०३-०१ र ०३-१० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरूमिति २०८०-०२-२१, ०३-०१ र ०३-१० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू

Download: मिति २०८०-०२-२१, ०३-०१ र ०३-१० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू