गण्डकी प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

पोखरा नेपाल

मिति २०७५।५।२० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु२०७५ साल भदौ २० गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गर्‍यो।

Download: मिति २०७५।५।२० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु