ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

कार्यालय भवनमा थप कोठाहरु निर्माणको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको संशोधित सूचना