ocmcm logo

प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

2WD Sedan Car क्याटलग विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना