ocmcm logo
प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

तहबृद्धि सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने सम्बन्धी